Členství


Náš spolek Vochomůrky, z.s. je nestátní nezisková organizace. Veškeré akce našeho spolku jsou určeny pouze pro členy spolku. V případě, že se chcete zúčastnit akcí pořádaných naším spolkem, stáváte se kmenovým či sympatizujícím členem.  

Členství ve spolku je dobrovolné. 

Kmenové členství - přihláška

Kmenové členství

Členství ve spolku je dobrovolné.

Členský poplatek Kmenové členství: 100 Kč/měsíc/rodina

Práva členů - členství:

a) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku

b) užívat výhod člena spolku - přednostní přihlášení na akce spolku, využívání prostor spolku dle interních podmínek

c) účastnit se činnosti spolku 

Povinnosti členů všech členství:

a) chránit a zachovávat dobré jméno spolku

b) dodržovat stanovy spolku

c) platit členské příspěvky nebo mimořádné členské příspěvky ve výši a v době stanovené členskou schůzí

d) řádně vyplnit přihlášku do spolku vyjma členství sympatizující

e) šetřit a chránit majetek, který slouží k zabezpečení spolkové činnosti

Sympatizující členství

Práva členů - členství sympatizující:

a) účastnit se jen vybraných aktivit spolku


Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, úmrtím, nezaplacením členských příspěvků a to první den po splatnosti příspěvku, vyloučením člena usnesením členské schůze.