Členství


Náš spolek Vochomůrky, z.s. je nestátní nezisková organizace. Veškeré akce našeho spolku jsou určeny pouze pro členy spolku. V případě, že se chcete zúčastnit akcí pořádaných naším spolkem, stáváte se sympatizujícím členem a za konkrétní akci uhradíte členský poplatek.  Po skončení akce vaše členství v našem spolku automaticky zaniká.