SENIORSKÁ OBÁLKA

I.C.E. KARTA

Na základě spolupráce s projektem Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň Ministerstva práce a sociálních věcí se spolek Vochomůrky, z.s. připojuje k distribuci Seniorské obálky (I.C.E. karta). Seniorskou obálku je možné vytisknout z níže uvedeného odkazu. Pokyny k vyplnění obálky jsou uvedeny spolu s odkazem pro možnost tisku.

Seniorská obálka, také I.C.E. karta, je tiskopis, který může napomoci člověku v tísni a ohrožení života v případě náhlých zdravotních potíží, kdy musí volat záchrannou pomoc, je rozrušený, nesoustředěný, dezorientovaný a nedokáže odpovídat na položené otázky. V kartě jsou vyplněny základní údaje o nemocech, alergiích, lécích, včetně jejich dávkování, jména praktického lékaře a kontaktů na blízké osoby. Po vyplnění se tiskopis vloží do obálky a umístí se na dveře lednice nebo vnitřní stranu vchodových dveří. Údaje na kartě by měly být pravidelně aktualizovány. V případě zásahu záchranářů následně Seniorská obálka velmi přispěje k rozhodnutí o tíži zdravotního stavu, optimální terapii na místě nebo nutnosti transportu do zdravotnického zařízení.

Soubory ke stažení: