Dětská skupina 2

Služba spočívá v poskytování pravidelné péče o děti mladšího školkového věku až do zahájení povinné školní docházky. Služba je zpoplatněna dle ceníku níže. Vašim dětičkám nabízíme rodinné prostředí v malém počtu dětí. Školka je vesnického charakteru, máme vlastní zahradu, v blízkosti máme pole, louky a farmu se zvířátky. S dětmi trávíme co nejvíce času venku.


Údaje o zařízení

Název zařízení: DS Rybičky 1

Typ zařízení péče o děti předškolního věku: Dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb
Forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: veřejná dětská skupina
Adresa místa provozu zařízení péče o děti: Vochov 322, 330 23
Kapacita zařízení: 9
Provozní doba: pracovní dny 7:30-15:30 hodin
Provozovatel: Vochomůrky, z.s., Vochov 40, 330 23, IČ 07596952
Kontakt: vochomurky@email.cz
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017206
Datum zahájení provozu DS: 1.4.2021
Projekt je podpořen z Evropského sociální fondu


Ve všech našich provozech vycházíme z těchto pedagogických směrů a přístupů:

Montessori pedagogika nás inspiruje především ve vlastním objevování poznatků samotným dítětem. Při výchově a učení stačí respektovat individuální vývoj jedince.

Waldorfská pedagogika a její záměr nahlížet na člověka jako na celistvou bytost. Její systém výchovy vychází z potřeb dítěte. Dítě je bez podmínek přijímáno a je podporováno v rozvoji. Pravidelný rytmus dne, týdne a roku, který ve své opakující se stálosti pomáhá dětem ve vstupu do života.

Reggio pedagogika je přístup ve výchově a vzdělávání vycházející z přirozenosti a radosti učení. Je to filosofie, kde můžete diskutovat a přetvářet. Tento způsob učení, poháněný motorem dětského nadšení a zvídavosti, se stává dobrodružnou objevnou cestou dítěti i dospělému. Je možno zkoumat věci znovu a z různých stran. Chápat, jak se naše myšlení a vědění vůbec utváří. Je možné zkoumat zcela nové cesty a objevit možnosti, které dříve neexistovaly.

Lesní pedagogika jako forma environmentálního vzdělávání, jejíž hlavním cílem je učit děti vnímat přírodu se všemi jejich zákonitostmi, vypěstovat v nich zájem o přírodu, naučit je vnímat ji všemi smysly a posílit pozitivní přístup k přírodním materiálům.


Ceník

Ceny za umístění dítěte 

Dopolední docházka

Docházka 5 dní v týdnu

3400 Kč/měsíc

Docházka 4 dny v týdnu

3100 Kč/měsíc

Docházka 3 dny v týdnu

2500 Kč/měsíc

Docházka 2 dny v týdnu

1900 Kč/měsíc

Docházka 1 den v týdnu

1250 Kč/měsíc

Školička na zkoušku

500 Kč/den

Celodenní docházka

Docházka 5 dní v týdnu

5900 Kč/měsíc

Docházka 4 dny v týdnu

5100 Kč/měsíc

Docházka 3 dny v týdnu

4200 Kč/měsíc

Docházka 2 dny v týdnu

3200 Kč/měsíc

Docházka 1 den v týdnu

2100 Kč/měsíc

Školička na zkoušku

750 Kč/den

Rodiče mohou uplatnit slevu na dani za každé dítě, které navštěvuje naši akreditovanou dětskou skupinu, a to do výše minimální mzdy, což činí v roce 2021 maximálně 15.200 Kč.

Stravné

Dopolední svačinka

20 Kč

Oběd

48 Kč

Odpolední svačinka

20 Kč

Pitný režim (voda, čaj, šťáva, mošt) je zajišťováno během celého dne a to i při pobytu venku.

Co sebou do školky

U oblečení je nutno počítat s umazáním - od jídla (rajčata, borůvky,..), pastelek, vodovek, písku, zeminy či bahna! Proto dětem dejte vždy takové oblečení, u kterého vám nebude vadit, když špína občas nepůjde odstranit!

Děti potřebují:

Přezůvky, náhradní oblečení a spodní prádlo, a dle potřeby pyžamo, peřinku, polštářek (případně plyšáčka-mazlíčka), prostěradlo, pleny, vlhčené ubrousky, kapesníky, apod.
S dětmi chodíme ven za každého počasí! Do deště jsou ideální nepromokavé kalhoty a bunda, pláštěnka a gumovky. Děti musí mít své věci označené, podepsané! 

Flašku na pití, pití je dětem k dispozici neustále.