Dětská skupina RYBIČKY 1

Služba spočívá v poskytování pravidelné péče o děti mladšího školkového věku až do zahájení povinné školní docházky. Služba je zpoplatněna dle ceníku níže. Vašim dětičkám nabízíme rodinné prostředí v malém počtu dětí. Školka je vesnického charakteru, máme vlastní zahradu, v blízkosti máme pole, louky a farmu se zvířátky. S dětmi trávíme co nejvíce času venku.


Údaje o zařízení

Název zařízení: DS Rybičky 1

Typ zařízení péče o děti předškolního věku: Dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb
Forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: veřejná dětská skupina
Adresa místa provozu zařízení péče o děti: Vochov 322, 330 23
Kapacita zařízení: 9
Provozní doba: pracovní dny 6:30-16:00 hodin
Provozovatel: Vochomůrky, z.s., Vochov 40, 330 23, IČ 07596952
Kontakt: vochomurky@email.cz
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017206
Datum zahájení provozu DS: 1.4.2021
Projekt je podpořen z Evropského sociální fondu. V současné době SF. 


Ve všech našich provozech vycházíme z těchto pedagogických směrů a přístupů:

Montessori pedagogika nás inspiruje především ve vlastním objevování poznatků samotným dítětem. Při výchově a učení stačí respektovat individuální vývoj jedince.

Waldorfská pedagogika a její záměr nahlížet na člověka jako na celistvou bytost. Její systém výchovy vychází z potřeb dítěte. Dítě je bez podmínek přijímáno a je podporováno v rozvoji. Pravidelný rytmus dne, týdne a roku, který ve své opakující se stálosti pomáhá dětem ve vstupu do života.

Reggio pedagogika je přístup ve výchově a vzdělávání vycházející z přirozenosti a radosti učení. Je to filosofie, kde můžete diskutovat a přetvářet. Tento způsob učení, poháněný motorem dětského nadšení a zvídavosti, se stává dobrodružnou objevnou cestou dítěti i dospělému. Je možno zkoumat věci znovu a z různých stran. Chápat, jak se naše myšlení a vědění vůbec utváří. Je možné zkoumat zcela nové cesty a objevit možnosti, které dříve neexistovaly.

Lesní pedagogika jako forma environmentálního vzdělávání, jejíž hlavním cílem je učit děti vnímat přírodu se všemi jejich zákonitostmi, vypěstovat v nich zájem o přírodu, naučit je vnímat ji všemi smysly a posílit pozitivní přístup k přírodním materiálům.


Ceník od 1.9.2023

Ceny za umístění dítěte 

Rodiče mohou uplatnit slevu na dani za každé dítě, které navštěvuje naši akreditovanou dětskou skupinu.

Pitný režim (voda, čaj, šťáva, mošt, mléko, kakao) je zajišťováno během celého dne a to i při pobytu venku.

Co sebou do školky

U oblečení je nutno počítat s umazáním - od jídla (rajčata, borůvky,..), pastelek, vodovek, písku, zeminy či bahna! Proto dětem dejte vždy takové oblečení, u kterého vám nebude vadit, když špína občas nepůjde odstranit!

Děti potřebují:

Přezůvky, náhradní oblečení a spodní prádlo, a dle potřeby pyžamo, peřinku, polštářek (případně plyšáčka-mazlíčka), prostěradlo, pleny, vlhčené ubrousky, kapesníky, apod.
S dětmi chodíme ven za každého počasí! Do deště jsou ideální nepromokavé kalhoty a bunda, pláštěnka a gumovky. Děti musí mít své věci označené, podepsané! 

Flašku na pití, pití je dětem k dispozici neustále.