Příměstský tábor

Téma "Od řemesla k řemeslu"

Termín 15.-19.7. zcela obsazen, v termínu 8.-12.7. zbývají poslední volná mista

Naše tábory vedou kvalifikovaní pedagogové, táborový vedoucí a vedoucí zotavovacích akcí