Příměstský tábor

Téma "Od řemesla k řemeslu"

Naše tábory vedou kvalifikovaní pedagogové, táborový vedoucí a vedoucí zotavovacích akcí