Mikrojesle, dětská skupina, hlídání dětí, předškolička

Provozní doba v pracovní dny: 6:30 - 16:00

Do našich provozů školek přijímáme děti po celý rok. Prvním krokem pro přijetí dítěte je zapsání do Listu zájemců. Následně budete pozváni i s Vaším děťátkem na osobní pohovor, kde vzájemně probereme naše i Vaše požadavky a možnosti. Probereme a nastavíme vhodný adaptační proces dítěte na jeho nový životní krok jakým nástup do školky je.

Jsme vesnická školka, dbáme na individuální přístup a rodinné prostředí vytváříme společně s Vámi - rodiči. 

Žijeme na vesnici a máme zde ohromnou výhodu využít života na vesnici a našim-vašim dětem poskytnout péči v prostředí, které je rozmanité, bahnité, vesnické, lesní, farmářské či statkové. Prostě takové, jaké jsme ho měli někteří z nás. Naše prostory se nachází v centrální části obce a přesto velmi blízko přírodě, farmě, statku, poli či lukám. Zároveň dbáme na to, aby se naše-vaše děti rozvíjely tím správným směrem, a proto:

Naše učitelky, vychovatelky, chůvy či hlídací tety mají kvalifikované vzdělání.

Dále spolupracujeme s odborníky v oborech jako jsou logopedie, fyzioterapie, dentální hygienista, psychologie či polytechnická výchova.

V rámci programů pro děti budou k dispozici aktivity rozvíjející kreativitu a myšlení dětí např. kroužky anglického jazyka, polytechnický, hudební, grafomotorický, zahrádkářský, myslivecký, farmářský či kreativní, výtvarný, dramatický, čtenářský a mnoho dalších.

Jaké pedagogické směry nás inspirují:  

Montessori pedagogika nás inspiruje především ve vlastním objevování poznatků samotným dítětem. Při výchově a učení stačí respektovat individuální vývoj jedince.

Waldorfská pedagogika a její záměr nahlížet na člověka jako na celistvou bytost. Její systém výchovy vychází z potřeb dítěte. Dítě je bez podmínek přijímáno a je podporováno v rozvoji. Pravidelný rytmus dne, týdne a roku, který ve své opakující se stálosti pomáhá dětem ve vstupu do života.

Reggio pedagogika je přístup ve výchově a vzdělávání vycházející z přirozenosti a radosti učení. Je to filosofie, kde můžete diskutovat a přetvářet. Tento způsob učení, poháněný motorem dětského nadšení a zvídavosti, se stává dobrodružnou objevnou cestou dítěti i dospělému. Je možno zkoumat věci znovu a z různých stran. Chápat, jak se naše myšlení a vědění vůbec utváří. Je možné zkoumat zcela nové cesty a objevit možnosti, které dříve neexistovaly.

Lesní pedagogika jako forma environmentálního vzdělávání, jejíž hlavním cílem je učit děti vnímat přírodu se všemi jejich zákonitostmi, vypěstovat v nich zájem o přírodu, naučit je vnímat ji všemi smysly a posílit pozitivní přístup k přírodním materiálům.