Dětská skupina

Dne 6. ledna 2020 jsme otevřeli novou dětskou skupinu! Služba spočívá v poskytování pravidelné péče o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky. Služba je zpoplatněna dle ceníku níže. Našim/vašim dětičkám nabízíme rodinné prostředí v kolektivu max. 12 dětí zohledňující potřeby jednotlivého dítěte. Naše zaměstnanecká dětská skupina je vesnického charakteru, v blízkosti máme pole, louky a farmu se zvířátky. S dětmi trávíme co nejvíce času venku.


Údaje o zařízení

Název zařízení: DS Sovičky

Typ zařízení péče o děti předškolního věku: Dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb

Forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: podniková dětská skupina

Adresa místa provozu zařízení péče o děti: Vochov 322, 330 23

Kapacita zařízení: 12

Provozní doba: pracovní dny 6:30-16:00 hodin

Provozovatel: Vochomůrky, z.s., Vochov 40, 330 23, IČ 07596952

Kontakt: vochomurky@email.cz

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014317

Datum zahájení projektu: - fáze budování DS: 15.10.2019

Datum akreditace DS v evidenci poskytovatelů MPSV: 10.12.2019 

Datum zahájení provozu DS: 6.1.2020 

Datum ukončení projektu: 5.1.2021

Projekt je podpořen z Evropského sociální fondu


Ve všech našich provozech vycházíme z těchto pedagogických směrů a přístupů:

Montessori pedagogika nás inspiruje především ve vlastním objevování poznatků samotným dítětem. Při výchově a učení stačí respektovat individuální vývoj jedince.

Waldorfská pedagogika a její záměr nahlížet na člověka jako na celistvou bytost. Její systém výchovy vychází z potřeb dítěte. Dítě je bez podmínek přijímáno a je podporováno v rozvoji. Pravidelný rytmus dne, týdne a roku, který ve své opakující se stálosti pomáhá dětem ve vstupu do života.

Reggio pedagogika je přístup ve výchově a vzdělávání vycházející z přirozenosti a radosti učení. Je to filosofie, kde můžete diskutovat a přetvářet. Tento způsob učení, poháněný motorem dětského nadšení a zvídavosti, se stává dobrodružnou objevnou cestou dítěti i dospělému. Je možno zkoumat věci znovu a z různých stran. Chápat, jak se naše myšlení a vědění vůbec utváří. Je možné zkoumat zcela nové cesty a objevit možnosti, které dříve neexistovaly.

Lesní pedagogika jako forma environmentálního vzdělávání, jejíž hlavním cílem je učit děti vnímat přírodu se všemi jejich zákonitostmi, vypěstovat v nich zájem o přírodu, naučit je vnímat ji všemi smysly a posílit pozitivní přístup k přírodním materiálům.


Ceník

Ceny za umístění dítěte v podnikové dětské skupině

Docházka 5 dní v týdnu

3000 Kč/měsíc

Docházka 4 dny v týdnu

2700 Kč/měsíc

Docházka 3 dny v týdnu

2300 Kč/měsíc

Docházka 2 dny v týdnu

1800 Kč/měsíc

Docházka 1 den v týdnu

1300 Kč/měsíc

Dětská skupina na zkoušku

400 Kč/den

Rodiče mohou uplatnit slevu na dani za každé dítě, které navštěvuje naši akreditovanou dětskou skupinu, a to do výše minimální mzdy, což v roce 2020 činí maximálně 14.600 Kč, v roce 2021 maximálně 15.200 Kč

Stravné

Dopolední svačinka

20 Kč

Oběd

48 Kč

Odpolední svačinka

20 Kč

Pitný režim (voda, čaj, šťáva, mošt) je zajišťováno během celého dne a to i při pobytu venku.

Co sebou do dětské skupiny

U oblečení je nutno počítat s umazáním - od jídla (rajčata, borůvky,..), pastelek, vodovek, písku, zeminy či bahna! Proto dětem dejte vždy takové oblečení, u kterého vám nebude vadit, když špína občas nepůjde odstranit!

Děti potřebují:

Přezůvky, náhradní oblečení a spodní prádlo, a dle potřeby pyžamo, peřinku, polštářek (případně plyšáčka-mazlíčka), prostěradlo, pleny, vlhčené ubrousky, kapesníky, apod.
S dětmi chodíme ven za každého počasí! Do deště jsou ideální nepromokavé kalhoty a bunda, pláštěnka a gumovky. Děti musí mít své věci označené, podepsané! 

Flašku na pití, pití je dětem k dispozici neustále.

Máte zájem o umístění dítěte do zařízení péče o děti? Jste zaměstnavatel a máte zájem o rezervaci místa v dětské skupině pro Vaše zaměstnance? Zapište se vyplněním tohoto formuláře do Seznamu zájemců.