Konference

Krajský sympozion PEČOVAT, PRACOVAT A ŽÍT

Kdy: 4.4.2022, 9:00 - 15:00

Kde: Vochomůrky, z.s., Vochov 322

Vochov u Plzně - dostupné MHD, vlakem, autobusem, autem

Registrace na konferenci přes formulář - ZDE

Konference je určená pro:

  • zaměstnavatele, kteří mají zájem získat finanční prostředky na plat zaměstnance, kterému vytvoří pracovní místo v rámci tzv. flexi - zkráceného úvazku, který umožní zaměstnanci slaďovat rodinný a profesní život. 
  • maminky na mateřské/rodičovské dovolené, kteří hledají možnosti, jak skloubit pracovní a rodinný život např. doplněním či zvýšením kvalifikace zcela zdarma a nalezením i např. pracovního místa s příspěvkem zaměstnavateli.
  • zaměstnance, kteří jsou znevýhodnění na trhu práce - rodiče malých dětí, ztp, senioři, osoby pečující atd.
  • organizace, podnikatele, společnosti - jak lze "slaďovat" v Plzeňském kraji, zkušenosti z praxe, živé knihovničky, náměty na slaďující projekty.
  • širokou veřejnost zajímající se o problematiku slaďování rodinného a profesního života, o možnosti grantů a příspěvků atd.

Potřebujete více informací, neváhejte nás kontaktovat:

Ing. Lucie Boubelová, email: vochomurky@email.cz, tel.: 739 540 361
Bc. Hana Šustrová, email: hana.sustrova@sitprorodinu.cz, tel.: 602 178 829

Mapa místa konání - Vochomůrky, z.s., Vochov 322: