Konference Pečovat, pracovat a žít

04.04.2022

Dne 4.4.2022 proběhla v centru Vochomůrky,z.s. krajská konference - sympozion Pečovat, pracovat a žít. Témata konference byla zaměřena na slaďování rodinného s profesního života, možnosti zvyšování kvalifikace a finanční podpora na platy slaďujících zaměstnanců.

Velice inspirativní vystoupení se spousty zajímavých slaďujících podnětů jak z oblasti národní politiky tak z místního regionu měla v úvodu konference poslankyně Michaely Opltové. V sekci projektů na podporu slaďování byly představeny projekty: Úřad práce ČR, Komunikujeme,o.p.s, Grafia, MAS Radbuza. Blok zaměřený na prorodinou politiku ve firmách a Firemní prorodinný audit Společnost přátelská rodině představila prezidentka Sítě pro rodinu Rut Kolínská a koordinátorka projektu Lenka Lenochová. Příklady z praxe představily organizace Vochomůrky,z.s, Uzlík, ZČU Plzeň a živé knihovničky: Eva Mašková a Šárka Škodová.

Děkujeme všem přednášejícím a posluchačům za vytvoření úžasně inspirativního sympozia.