Mikrojesle Vochomůrky - projekt skončen 

V mikrojeslích Vochomůrky vycházíme z těchto pedagogických směrů a přístupů:

Montessori pedagogika nás inspiruje především ve vlastním objevování poznatků samotným dítětem. Při výchově a učení stačí respektovat individuální vývoj jedince.

Waldorfská pedagogika a její záměr nahlížet na člověka jako na celistvou bytost. Její systém výchovy vychází z potřeb dítěte. Dítě je bez podmínek přijímáno a je podporováno v rozvoji. Pravidelný rytmus dne, týdne a roku, který ve své opakující se stálosti pomáhá dětem ve vstupu do života.

Reggio pedagogika je přístup ve výchově a vzdělávání vycházející z přirozenosti a radosti učení. Je to filosofie, kde můžete diskutovat a přetvářet. Tento způsob učení, poháněný motorem dětského nadšení a zvídavosti, se stává dobrodružnou objevnou cestou dítěti i dospělému. Je možno zkoumat věci znovu a z různých stran. Chápat, jak se naše myšlení a vědění vůbec utváří. Je možné zkoumat zcela nové cesty a objevit možnosti, které dříve neexistovaly.

Lesní pedagogika jako forma environmentálního vzdělávání, jejíž hlavním cílem je učit děti vnímat přírodu se všemi jejich zákonitostmi, vypěstovat v nich zájem o přírodu, naučit je vnímat ji všemi smysly a posílit pozitivní přístup k přírodním materiálům.

Práce v mikrojeslích Vochomůrky je postavena na třech základních stavebních kamenech:

  • vzájemná důvěra a respekt všech aktérů (dítě, rodiče, pečující osoby);
  • profesionalita a komunikace
  • tolerance

Prioritou mikrojeslí Vochomůrky je vytvoření klidné, radostné a přátelské atmosféry plné pohody, kde se děti budou cítit šťastně a bezpečně!


Pro koho jsou mikrojesle vhodné:

Ve zkratce lze říci, že pro děti zaměstnaných rodičů. Rodiče dítěte dokládají potvrzení o prokazatelné vazbě na trh práce. Každou změnu na týkající se vazby na trhu práce je rodič povinen hlásit a doložit. Mikrojesle jsou pro děti od šesti měsíců do čtyř let. Přijímání dětí probíhá na základě podané přihlášky, věku dětí vzhledem ke zbytku kolektivu z hlediska bezpečnosti práce a volné kapacity zařízení. Mikrojesle mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, případně má potvrzení, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Služba je poskytována zcela zdarma při splnění podmínek projektu.
Údaje o zařízení

Název zařízení: Vochomůrky

Typ zařízení: mikrojesle

Kapacita: 4 děti

Adresa zařízení: Vochov 322, 330 23

Provozovatel: Vochomůrky, z.s., Vochov 40, 330 23, IČ 07596952

Kontakt: vochomurky@email.cz

Datum zahájení mikrojeslí: 1.6.2019 - projekt dokončen

Provozní doba - pracovní dny: 7:00-15:00

Projekt Vochomůrky registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0010973

Projekt je podpořen z Evropského sociální fondu

Co sebou do mikrojeslí?

U oblečení je nutno počítat s umazáním - od jídla (rajčata, borůvky,..), pastelek, vodovek, písku, zeminy či bahna! Proto dětem dejte do mikrojeslí vždy takové oblečení, u kterého vám nebude vadit, když špína občas nepůjde odstranit!

Děti do mikrojeslí potřebují:

Přezůvky, náhradní oblečení a spodní prádlo, a dle potřeby pyžamo, peřinku, prostěradlo, pleny, vlhčené ubrousky, kapesníky, apod.  S dětmi chodíme ven za každého počasí! Do deště jsou ideální nepromokavé kalhoty a bunda a gumovky. Děti musí mít své věci označené, podepsané.

Jídlo - svačinky a flašku na pití. Pití - čaj, voda bude dětem k dispozici neustále.