O nás 

     Spolek Vochomůrky, z.s. založili dvě maminky na mateřské dovolené, které realizovali v obci Vochov volnočasové aktivity. Nápad se zrodil na studium pedagogiky, kde si dodělávaly pedagogické vzdělání. V roce 2018 začínaly s jedním cvičením pro rodiče s dětmi ve Vochově, od února 2019 přidaly cvičení pro rodiče s dětmi i v Křimicích. 

Aby činnost spolku se mohla rozvíjet, začaly být maminky aktivní i v dotacích, a uspěly ve výzvě na provoz mikrojeslí, kde se vybíralo pouze 10 projektů z celé České republiky. Od června 2019 tedy provozují mikrojesle Vochomůrky z dotace ESFČR, kterou získali jako jediné mikrojesle v celém Plzeňském kraji. 

Od září 2019 se jim podařilo získat do nájmu bývalý objekt JZD, který byl v dezolátním stavu a Vochomůrky jej svépomocí rekonstruují, objektu bylo přiděleno číslo popisné Vochov 322. Během 3 měsíců stihly v nových prostorách vybudovat akreditovanou dětskou skupinu, kterou provozují od ledna 2020. 

      Název "Vochomůrky, z.s." vznikl vlastně účelově, jelikož jsme "holky z Vochova" a jsme na to náležitě hrdé, rozhodly jsme se do našeho názvu zakomponovat i název obce a tak slovní hříčkou Vochovské-mochomůrky vzniklo Vochomůrky, z.s.

Naše filozofie


    Jsme maminky úžasných dětí! Děti nás naplňují radostí a rády se jim věnujeme. Zároveň jsem se rozhodly pro vytvoření této neziskové organizace a jako dobrovolnice bychom chtěly hlavně dětem, jejich rodičům, ale i ostatním umožnit zpestření všedních dnů, které jsou občas hodně náročné! Chceme pokračovat v již organizovaných volnočasových, kulturních a vzdělávacích aktivitách.

              

Naše vize do budoucna

      V rámci vzniku našeho spolku Vochomůrky, z.s. máme mnohem více vizí do budoucna, rády bychom zrekonstruovali objekt bývalého teletníku/slepičárny a vybudovali v něm smysluplné centrum pro děti, dospělé i seniory. Dále jsou to stále stejné cíle jako: tématické besedy či kroužky, vytváření animačních programů např. i pro MŠ, dále i v nalezení zahraničního partnera pro spolupráci se zaměřením na rodinu a v neposlední řadě bychom chtěly vychovávat novou generaci z řad adolescentů pro práci s dětmi, vedením kroužků atd. (a to např. zajištěním kvalifikace pro práci s dětmi ideálně z dotačních titulů). Více si samozřejmě můžete přečíst ve stanovách spolku Vochomůrky, z.s., které jsou k dispozici v sídle spolku.

     Pokud byste s námi chtěly spolupracovat, či máte nějaké tipy na aktivity, případně poznámky k naší činnosti, neváhejte nás kontaktovat ať již emailem nebo na FB. Děkujeme!

Lucie Boubelová a Lucie Klusoňová, Vochomůrky, z.s.