O nás 

     Spolek Vochomůrky, z.s. vznikl z důvodu sjednocení, legalizace a rozšiřování již organizovaných akcí jednotlivými členy spolku s vyšší četností zapojení převážně maminek s dětmi.

      Název "Vochomůrky, z.s." vznikl vlastně účelově, jelikož jsme "holky z Vochova" a jsme na to náležitě hrdé, rozhodly jsme se do našeho názvu zakomponovat i název obce a tak slovní hříčkou Vochovské-mochomůrky vzniklo Vochomůrky, z.s.

Co nabízíme, realizujeme a připravujeme

      Mezi základní činnosti spolku v současnosti patří organizování volnočasových, kulturních a vzdělávacích aktivit a to pořádáním výletů s využíváním veřejné hromadné dopravy (divadla, kina, hrady, zámky, túry, atd.) a to zejména pro "neúplné" rodiny. "Neúplné" ve smyslu, kdy jeden z rodičů má jiné aktivity (ať již pracovní či osobní) a převážně maminky by rády někam s dětmi vyrazily, ale samotným se jim nechce. Taktéž jsou u nás vítáni i ostatní dospělí, kteří nechtějí cestovat sami.

     Od listopadu 2018 vedeme kroužek pro cvičení maminek s dětmi (pokud by se chtěl přidat tatínek, bude vítán).

     Spolupracujeme také s úžasnou Míšou Polákovou z Plzně Křimic, kdy máme možnost čerpat z jejich zkušeností v rámci pořádání táborů a kroužků a to jak pro veřejnost, tak ve spolupráci s školskými zařízeními. A zároveň plánujeme naše aktivity rozšířit i právě do námi 2 km vzdálených Křimic.

     A v neposlední řadě podporujeme, spolupracujeme a i nadále hodláme spolupracovat s vochovskou Mateřskou školou.

Naše vize do budoucna

      V rámci vzniku našeho spolku Vochomůrky, z.s. máme mnohem více vizí do budoucna, ať již jsou to tématické besedy či kroužky, vytváření animačních programů např. i pro MŠ, dále i v nalezení zahraničního partnera pro spolupráci se zaměřením na rodinu a v neposlední řadě bychom chtěly vychovávat novou generaci z řad adolescentů pro práci s dětmi, vedením kroužků atd. (a to např. zajištěním kvalifikace pro práci s dětmi ideálně z dotačních titulů). Více si samozřejmě můžete přečíst ve stanovách spolku Vochomůrky, z.s., které jsou k dispozici v sídle spolku.

     Pokud byste s námi chtěly spolupracovat, či máte nějaké tipy na aktivity, případně poznámky k naší činnosti, neváhejte nás kontaktovat ať již emailem nebo na FB. Děkujeme!

Lucie Boubelová a Lucie Klusoňová, Vochomůrky, z.s.