O nás 

     Spolek Vochomůrky, z.s. jsme založily v roce 2017  - dvě maminky na mateřské dovolené Lucie Boubelová a Lucie Klusoňová, které realizovaly v obci Vochov volnočasové aktivity. Nápad se zrodil na studium pedagogiky, kde jsme si dodělávaly pedagogické vzdělání. Začínaly jsme s jedním cvičením pro rodiče s dětmi ve Vochově, od února 2019 jsme přidaly cvičení pro rodiče s dětmi i v Křimicích. Právě při příležitosti cvičení rodičů s dětmi vznikl náš maňásek, náš maskot a to houbička Vochomůrka, která se narodila pod rukama Hany Fantové a doprovází nás do dnes. 

Aby se činnost spolku  mohla rozvíjet, začaly jsme být aktivní i v dotacích. Uspěly jsme ve výzvě na provoz mikrojeslí, kde se vybíralo pouze 10 projektů z celé České republiky. Od června 2019 jsme provozovaly mikrojesle Vochomůrky z dotace ESFČR, kterou jsme získaly jako jediné mikrojesle v celém Plzeňském kraji. 

Od září 2019 se nám podařilo získat do nájmu bývalý objekt JZD, který byl v dezolátním stavu a Vochomůrky jej svépomocí rekonstruují, objektu bylo přiděleno číslo popisné Vochov 322. Během 3 měsíců jsme stihly v nových prostorách vybudovat akreditovanou dětskou skupinu, kterou provozují od ledna 2020. Na jaře 2020 jsme otevřely další zrekonstruovaný prostor pro potřeby mezigeneračního a volnočasového centra. Ke konci roku 2020 jsme se za pomoci sponzorů a dárců pustily do rekonstrukce 1/3 haly teletníku.

V roce 2020 jsme zahájily spolupráci v seniorské sekci s MPSV v distribuci ICE Karty.

Z původního rodinného centra se Vochomůrky, z.s. staly v roce 2020 komplexním mezigeneračním a volnočasovým centrem, dobrovolnickým a komunitním centrem.

V roce 2021 se Vochomůrkám podařilo zakreditovat další 2 dětské skupiny a za pomoci sponzorů, dárců a dobrovolníků svépomocí vybudovali multifunkční místnost sloužící ke všem možným aktivitám. Ke konci roku 2021 získali Vochomůrky,z.s. ocenění Zaměstnavatel přátelský neformálně pečujícím a posunul se tak mezi 15 firem s tímto oceněním v celé České republice.

V roce 2022 se Vochomůrkám opět za pomoci  sponzorů, dárců, ,projektů  a hlavně dobrovolníků podařilo vrhnout se do další části objektu a ke konci roku vytvořit a realizovat další část.

Dne 3. února 2023 nás navždy a zcela nečekaně  opustila naše milovaná Vochomůrka, jedna ze zakladatelek spolku paní Ing. Lucie Boubelová. Prosíme o tichou vzpomínku společně s námi. Nikdy na tebe Lucinko nezapomeneme. Byla jsi, jseš a budeš navždy naše Vochomůrka.

     Naše filozofie


Název "Vochomůrky, z.s." vznikl vlastně účelově, jelikož jsme "holky z Vochova" a jsme na to náležitě hrdé, rozhodly jsme se do našeho názvu zakomponovat i název obce a tak slovní hříčkou Vochovské-mochomůrky vzniklo Vochomůrky, z.s.    

Děti nás naplňují radostí a rády se jim věnujeme. Zároveň jsem se rozhodly pro vytvoření této neziskové organizace a jako dobrovolnice bychom chtěly hlavně dětem, jejich rodičům, ale i ostatním umožnit zpestření všedních dnů, které jsou občas hodně náročné! Chceme pokračovat v již organizovaných volnočasových, kulturních a vzdělávacích aktivitách.

              

     Pokud byste s námi chtěly spolupracovat, či máte nějaké tipy na aktivity, případně poznámky k naší činnosti, neváhejte nás kontaktovat ať již emailem nebo na FB. Děkujeme!

Lucie Klusoňová a Hana Fantová 


Vochomůrky, z.s.