O nás 

     Spolek Vochomůrky, z.s. založili dvě maminky na mateřské dovolené, které realizovali v obci Vochov volnočasové aktivity. Nápad se zrodil na studium pedagogiky, kde si dodělávaly pedagogické vzdělání. V roce 2018 začínaly s jedním cvičením pro rodiče s dětmi ve Vochově, od února 2019 přidaly cvičení pro rodiče s dětmi i v Křimicích. 

Aby činnost spolku se mohla rozvíjet, začaly být maminky aktivní i v dotacích, a uspěly ve výzvě na provoz mikrojeslí, kde se vybíralo pouze 10 projektů z celé České republiky. Od června 2019 tedy provozují mikrojesle Vochomůrky z dotace ESFČR, kterou získali jako jediné mikrojesle v celém Plzeňském kraji. 

Od září 2019 se jim podařilo získat do nájmu bývalý objekt JZD, který byl v dezolátním stavu a Vochomůrky jej svépomocí rekonstruují, objektu bylo přiděleno číslo popisné Vochov 322. Během 3 měsíců stihly v nových prostorách vybudovat akreditovanou dětskou skupinu, kterou provozují od ledna 2020. Na jaře 2020 jsme otevřeli další zrekonstruovaný prostor pro potřeby mezigeneračního a volnočasového centra. Ke konci roku 2020 jsme se za pomoci sponzorů a dárců pustili do rekonstrukce 1/3 haly teletníku.

V roce 2020 jsme zahájili spolupráci v seniorské sekci s MPSV v distribuci ICE Karty.

Z původního rodinného centra se Vochomůrky, z.s. staly v roce 2020 komplexním mezigeneračním a volnočasovým centrem, dobrovolnickým a komunitním centrem.

V roce 2021 se Vochomůrkám podařilo zakreditovat další 2 dětské skupiny a za pomoci sponzorů, dárců a dobrovolníků svépomocí vybudovali multifunkční místnost sloužící ke všem možným aktivitám. Ke konci roku 2021 získali Vochomůrky,z.s. ocenění Zaměstnavatel přátelský neformálně pečujícím a posunul se tak mezi 15 firem s tímto oceněním v celé České republice.


     Naše filozofie


Název "Vochomůrky, z.s." vznikl vlastně účelově, jelikož jsme "holky z Vochova" a jsme na to náležitě hrdé, rozhodly jsme se do našeho názvu zakomponovat i název obce a tak slovní hříčkou Vochovské-mochomůrky vzniklo Vochomůrky, z.s.    

Jsme maminky úžasných dětí! Děti nás naplňují radostí a rády se jim věnujeme. Zároveň jsem se rozhodly pro vytvoření této neziskové organizace a jako dobrovolnice bychom chtěly hlavně dětem, jejich rodičům, ale i ostatním umožnit zpestření všedních dnů, které jsou občas hodně náročné! Chceme pokračovat v již organizovaných volnočasových, kulturních a vzdělávacích aktivitách.

              

Naše vize do budoucna

      V rámci vzniku našeho spolku Vochomůrky, z.s. máme mnohem více vizí do budoucna, rády bychom zrekonstruovali objekt bývalého teletníku/slepičárny a vybudovali v něm smysluplné centrum pro děti, dospělé i seniory. Více si samozřejmě můžete přečíst ve stanovách spolku Vochomůrky, z.s..

     Pokud byste s námi chtěly spolupracovat, či máte nějaké tipy na aktivity, případně poznámky k naší činnosti, neváhejte nás kontaktovat ať již emailem nebo na FB. Děkujeme!

Lucie Klusoňová, Hana Fantová a Lucie Boubelová 

Vochomůrky, z.s.