Hlídání dětí, předškolička, školička

Individuální hlídání dětí

Cena - hodinová taxa: 200 Kč/hod

Cena - dopoledne 8-12: 500 Kč

Cena - celodenní 8-16: 750 Kč/hod

Čas: dle domluvy a volné kapacity

Místo: Vochomůrky, z.s., Vochov 322

Pečující personál: Kvalifikované pečující osoby dle zákona (pedagogická oblast: učitel/ka mateřské školy, prvního stupně základní školy, vychovatel/ka;  zdravotnická/lékařská oblast: všeobecná sestra, zdravotnický/á asistent/ka, ošetřovatel/ka, porodní asistentka, zdravotně-sociální pracovníci, zdravotnický záchranář, psycholog/psycholožka ve zdravotnictví, klinický/á psycholog/psycholožka, lékař/ka; sociální oblast: sociální pracovníci či pracovníci v sociálních službách; osoby s profesní kvalifikací: chůvy pro děti do zahájení povinné

Další podmínky hlídání: děti předávávané pečující osobě k individuálnímu hlídání musí být zdravé a rodič musí vyplnit přihlášku s informacemi o dítěti (základní informace, zvláštní specifika, alergie, atd.) 


Školička/předškolička

O dětičky bude pečovat kvalifikovaný personál, budeme tvořit, malovat a hrát si. Zvykáme si na kolektiv v malém počtu dětí, dbáme na adaptační systém dítěte, možno postupného začleňování. Vše přizpůsobujeme potřebám dítěte.


V případě individuálního hlídání a školičky/předškoličky,

vycházíme z těchto pedagogických směrů a přístupů:

Montessori pedagogika nás inspiruje především ve vlastním objevování poznatků samotným dítětem. Při výchově a učení stačí respektovat individuální vývoj jedince.

Waldorfská pedagogika a její záměr nahlížet na člověka jako na celistvou bytost. Její systém výchovy vychází z potřeb dítěte. Dítě je bez podmínek přijímáno a je podporováno v rozvoji. Pravidelný rytmus dne, týdne a roku, který ve své opakující se stálosti pomáhá dětem ve vstupu do života.

Reggio pedagogika je přístup ve výchově a vzdělávání vycházející z přirozenosti a radosti učení. Je to filosofie, kde můžete diskutovat a přetvářet. Tento způsob učení, poháněný motorem dětského nadšení a zvídavosti, se stává dobrodružnou objevnou cestou dítěti i dospělému. Je možno zkoumat věci znovu a z různých stran. Chápat, jak se naše myšlení a vědění vůbec utváří. Je možné zkoumat zcela nové cesty a objevit možnosti, které dříve neexistovaly.

Lesní pedagogika jako forma environmentálního vzdělávání, jejíž hlavním cílem je učit děti vnímat přírodu se všemi jejich zákonitostmi, vypěstovat v nich zájem o přírodu, naučit je vnímat ji všemi smysly a posílit pozitivní přístup k přírodním materiálům.


Co sebou?

U oblečení je nutno počítat s umazáním - od jídla (rajčata, borůvky,..), pastelek, vodovek, písku, zeminy či bahna! Proto dětem dejte do mikrojeslí vždy takové oblečení, u kterého vám nebude vadit, když špína občas nepůjde odstranit!

Děti potřebují:

Přezůvky, náhradní oblečení a spodní prádlo, a dle potřeby pyžamo, peřinku, prostěradlo, pleny, vlhčené ubrousky, kapesníky, apod.  S dětmi chodíme ven za každého počasí! Do deště jsou ideální nepromokavé kalhoty a bunda a gumovky. Děti musí mít své věci označené, podepsané.

Jídlo - svačinky a flašku na pití. Pití - čaj, voda bude dětem k dispozici neustále.

Při první návštěvě přineste sebou:

- balík papírových kapesníků, ubrousků, vlhčené ubrousky, toaletní papír, mýdlo v dávkovači