Kde nás můžete vidět, 

Střípky z činnosti spolku Vochomůrky,z.s.

Těšíme se na prázdniny, aneb odpolední program s Vochomůrkama - 15.6.2024

Vochomůrky pro Vás připravují odpolední akci, naší již tradiční v obci Vochov. Tato akce je podpořena z Grantového programu MAS Radbuza, z.s., na Grantový program finančně přispívá Plzeňský kraj. 

DEKApro 18.5.2024 - Vochomůrky jsou součástí

Vochomůrky jsou  součástí zakončení, velkého projektu, finále úžasné akce DEKApro a to dne 18.5.2024. 

Najdete na stezce náš stánek Vochomůrek ?

Těšíme se.

Děkujeme panu primátorovi města Plzně Romanu Zarzyckému a panu řediteli Zoologické a botanické zahrady města Plzeň Jiřímu Trávníčkovi za možnost být součástí otevření další části dětského hřiště. Vochomůrky měly tu čest přestřihnout pásku !!

Spolek Vochomůrky za podpory MAS Radbůza uspořádal dne 24.6.2023 k příležitosti vítání prázdnin stezku s úkoly pro všechny věkové kategorie. Stezka začínala u centra Vochomůrek a vedle přes místní statek až na fotbalové hřiště ve Vochově, kde bylo ukončení stezky a to v podobě vyzvednutí odměny, posezení a úžasné discotéky s DJ Filipem.

V příjemné a uvolněné atmosféře se nesl celý večer při promítání filmu o panu Miroslavu Horníčkovi, večerem nás provázel pan Jiří Hlobil, spoluautor scénáře filmu. Akce byla díky vzájemné spolupráci Vochomůrek a Okrašlovacího spolku Vochov. Děkujeme !

Děkujeme panu primátorovi města Plzně Romanu Zarzyckému a panu řediteli Zoologické a botanické zahrady města Plzeň Jiřímu Trávníčkovi za možnost být součástí otevření další části dětského hřiště. Vochomůrky měly tu čest přestřihnout pásku !!

Spolek Vochomůrky za podpory MAS Radbůza uspořádal dne 24.6.2023 k příležitosti vítání prázdnin stezku s úkoly pro všechny věkové kategorie. Stezka začínala u centra Vochomůrek a vedle přes místní statek až na fotbalové hřiště ve Vochově, kde bylo ukončení stezky a to v podobě vyzvednutí odměny, posezení a úžasné discotéky s DJ Filipem.

V příjemné a uvolněné atmosféře se nesl celý večer při promítání filmu o panu Miroslavu Horníčkovi, večerem nás provázel pan Jiří Hlobil, spoluautor scénáře filmu. Akce byla díky vzájemné spolupráci Vochomůrek a Okrašlovacího spolku Vochov. Děkujeme !