Mezigenerační a volnočasové centrum

Kroužky 2021 - vypsány, budou přidány další, pravidelně aktualizujeme! 

Zajímá Vás, jak to u nás vypadá a jaká je naše činnost? Podívejte se na reportáž ZAK TV. 

 

 Mezigenerační a volnočasové centrum 

          Spolek Vochomůrky, z.s. je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, za účelem naplňování společného zájmu, jehož hlavním účelem je vytvořit prostor pro děti a jejich rodiče (prarodiče či jinak spřízněné osoby), který bude sloužit k jejich vzájemnému setkávání a ke sportovním, kulturním a volnočasovým aktivitám. 

Více najdete v záložce: