Sportovní rodinná hra

Pomoz najít Vochomůrce bílé tečky!

Byla jednou jedna houbička, jmenovala se Vochomůrka a žila na kraji lesa v mechu pod krásnou vysokou břízou. Každé ráno vítala sluníčko s úsměvem a těšila se, co ji nový den přinese. Když sluníčko odcházelo do peřin, vždy mu mávala a přála mu krásnou dobrou noc.

Ale již delší dobu si Vochomůrka všímala, že sluníčko vstává pozdě, je smutné a chodí spinkat dřív než obvykle. Jednoho dne sluníčko nevstalo vůbec a les byl schovaný pod šedivou smutnou mlhou. Houbička se rozhodla, že zjistí, co se děje!

Vykoukla ze svého mechu a šla známou cestou dál hluboko do lesa. Potkala paní Bedlu, a ta se nemohla postavit na svou vysokou nohu anebo paní Lišku, ta úplně přišla o svoji rezavou barvu. Vochomůrka se vylekala a přesto se rozhodla, že této záhadě přijde na kloub. Když se ale druhý den brzy ráno vzbudila, unavená a mrzutá, hned si všimla, že přišla o některé své bílé tečky. Několik bílých teček bylo pryč! V dálce za stromem viděla utíkat někoho s velkým pytlem na zádech, ze kterého byly vidět její bílé tečky. Ten někdo na ní zavolal. "Já jsem bacil Oskar, mě nikdy nedostihneš! Jsi moc slabá a své bílé tečky se Ti už nikdy nevrátí!"

Vochomůrka byla nešťastná a smutná. Co si jen počnu bez svých bílých teček? Obcházela les, prosila ostatní houbičky o pomoc. Ostatní houbičky byly buď moc slabé a vyčerpané, nebo se bály, že si na ně bacil Oskar taky počká a něco jim provede. 

Tak houbička Vochomůrka přemýšlela a vzpomněla si na svět lidí. Tam jsou děti. Statečné, silné, usměvavé, plné energie. Ti jí jistě pomůžou! 

Pokud i ty chceš Vochomůrce pomoci najít bílé tečky, REZERVUJ SE DO HRY!